Energiebesparingsplicht en Informatieplicht

Belangrijke informatie omtrent de Energiebesparingsplicht en de Informatieplicht

Door middel van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht de overheid bedrijven en instellingen sinds 1993 om energiebesparende maatregelen te treffen. Hiermee beoogt de overheid de besparing van energie en de C0²-reductie te versnellen. De controle en handhaving op naleving van het Activiteitenbesluit worden steeds intensiever, om zo de gewenste doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen.

Voor wie geldt de Energiebesparingsplicht?
De Energiebesparingsplicht houdt in dat ieder bedrijf (‘Inrichting’) dat meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt, verplicht is om energiebesparende maatregelen te treffen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Voor 19 branches zijn hiervoor lijsten met zogenaamde Erkende Maatregelen  (EML) opgesteld. Met die EML kunnen bedrijven en instellingen eenvoudig voldoen aan de Energiebesparingsplicht. De maatregelen op deze lijsten zijn in principe rendabel. Heeft u alle erkende maatregelen voor uw bedrijfstak getroffen, dan voldoet u aan de wettelijke energiebesparingseisen. Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u informatie over de huidige regels, systematiek en maatregelen met betrekking tot energiebesparing.

Voor wie geldt de Informatieplicht?
Met ingang van 2019 is de regelgeving aangescherpt. Voor bedrijven die moeten voldoen aan de Energiebesparingsplicht, is er een Informatieplicht bijgekomen. Is deze voor u van toepassing, dan moest u uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen of nog gaat treffen. Heeft u nog niet gerapporteerd? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Iedere 4 jaar moet het rapport geactualiseerd worden.

Hoe gaat de overheid hierop handhaven?
De naleving van de Energiebesparingsplicht en de Informatieplicht wordt gecontroleerd door het bevoegd gezag. Dit is over het algemeen de gemeente of de omgevingsdienst. Het bevoegd gezag kan uw rapportage ophalen in het eLoket. Naar aanleiding hiervan kunt u vragen of een controlebezoek krijgen. Als u niet voldoet aan de Energiebesparingsplicht of de Informatieplicht, kan dat uiteindelijk financiële gevolgen hebben in de vorm van een dwangsom.

 

EnergieLive ontzorgt

Omdat elke situatie anders is, komt energiebesparing in de praktijk vaak neer op maatwerk. Zo zijn er wellicht uitzonderingen van toepassing – omdat u een bijzonder bedrijf bent – of kunnen eventueel, in plaats van de EML, alternatieve en gelijkwaardige maatregelen getroffen worden. Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u vragen heeft. EnergieLive is uw adviseur en staat u uiteraard graag bij in deze. U kunt eerst zelf bekijken welke wetgeving op uw onderneming van toepassing is via de Wetchecker Energiebesparing van de RVO. Deze check kunt u binnen 5 minuten uitvoeren. Is daarna onze hulp gewenst, bijvoorbeeld bij de invuloefening in het eLoket, of heeft u andere vragen over de Energiebesparingsplicht en Informatieplicht, neem dan contact op met Inge of Rosa van het Energiebesparingsteam op 020-7163507 en zij helpen u graag verder.