Activiteitenbesluit

Belangrijke informatie omtrent het Activiteitenbesluit milieubeheer

Door middel van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht de overheid bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te treffen. Hiermee beoogt de overheid de besparing van energie en de C02 reductie te versnellen. De controle en handhaving op naleving van het Activiteitenbesluit worden steeds intensiever, om zo de gewenste doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.

Wie is tot wat verplicht?

De Energiebesparingsplicht houdt in dat ieder bedrijf (Inrichting) dat meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt, verplicht is om energiebesparende maatregelen te treffen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Voor de meeste branches zijn hiervoor lijsten met zogenaamde Erkende Maatregelen (EML) opgesteld. Met de EML kunnen bedrijven en instellingen eenvoudig voldoen aan de energiebesparingsplicht. De maatregelen op deze lijsten zijn in principe rendabel. Heeft u alle erkende maatregelen voor uw bedrijfstak getroffen, dan voldoet u in de meeste gevallen aan de wettelijke energiebesparingseisen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle benodigde informatie (de Activiteiten regeling) om aan de verplichtingen, die voortkomen uit het Activiteitenbesluit, te voldoen.

Wat verandert er?

Met ingang van 2019 wordt de regelgeving verder aangescherpt. Voor bedrijven die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht, komt daar volgend jaar een Informatieplicht bij. Is dit voor u van toepassing, dan dient u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Begin 2019 komt daarvoor een eLoket van RVO.nl beschikbaar.

En nu?

Omdat elke situatie weer anders is, komt energiebesparing in de praktijk vaak neer op maatwerk. Zo zijn wellicht uitzonderingen van toepassing – omdat u een bijzonder bedrijf bent – of kunnen eventueel, in plaats van de EML, alternatieve en gelijkwaardige maatregelen getroffen worden. Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u n.a.v. deze mailing vragen heeft. EnergieLive is uw adviseur en staat u uiteraard graag bij in deze.

EnergieLive ontzorgt.

U kunt eerst zelf bekijken welke wetgeving op uw onderneming van toepassing is via de Wetchecker Energiebesparing van RVO. Deze test kunt u binnen 5 minuten uitvoeren. Is daarna onze hulp gewenst, stuur dan een korte mail naar info@energielive.nl en wij nemen z.s.m. contact met u op voor een korte telefonische inventarisatie.