Factuurcontrole


EnergieLive biedt de mogelijkheid tot factuurcontrole. Helaas blijkt dit nog steeds noodzakelijk. Gebleken is dat één op de vijf facturen fouten bevat. Het ontbreekt bedrijven vaak aan tijd en de benodigde kennis om dit zelf te doen.

EnergieLive controleert zowel met terugwerkende kracht alsmede de facturen van uw huidige contract. Dit geldt voor facturen van netbeheerders en leveranciers. Wij herstellen eventuele fouten en zorgen voor terugvordering indien teveel is betaald.
U ontvangt van ons, zodra de factuurcontrole is afgerond, een uitgebreid verslag van de bevindingen. In deze rapportage worden alle onderzochte aspecten toegelicht.