Cliënten over EnergieLive

"Na een zorgvuldige tender onder soortgelijke aanbieders, zijn wij uiteindelijk met EnergieLive in zee gegaan. Het totaalpakket dat zij boden en de te verwachten besparingen waren voor ons destijds doorslaggevend. Nu, enkele jaren verder, zijn we nog steeds uitermate tevreden. Energielive ontzorgt en heeft de geprognosticeerde besparingen waargemaakt. Met het persoonlijke, daadkrachtige, transparante, en soms met een komische noot, accountmanagement heeft EnergieLive bewezen op het gebied van inkoop zeker van meerwaarde te zijn. Hetgeen EnergieLive hiernaast uniek maakt is dat, in geval van nieuwe projecten, slechts enkele telefoontjes en gegevensuitwisselingen nodig zijn om het binnen enkele dagen geregeld te hebben. Kortom, zeker een aanrader."
The Student Hotel
Kristian Aipassa