EnergieLive verduurzaamt

Of het nu gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of puur om de besparing van kosten, in een hedendaagse bedrijfsvoering wordt het verduurzamen van energie steeds belangrijker. EnergieLive helpt bedrijven bij het bepalen van een startpunt en vervolgens bij de concrete invulling.

In energieland is de “Trias Energetica” het bekende 3-stappenprincipe om energiebesparende maatregelen te nemen. Het is een door de overheid gehanteerd model om in drie stappen tot een zo duurzaam mogelijke energievoorziening te komen:

 1. Beperk uw energievraag zo veel mogelijk;

  (door bijvoorbeeld goed te isoleren, luchtdicht te bouwen, de instellingen van uw installaties te optimaliseren of uw power quality te verbeteren)

 2. Maak vervolgens zoveel mogelijk gebruik van duurzame opwekking;

  (bijvoorbeeld met zonnepanelen, een Warmtekrachtkoppeling (WKK), Warmte Koude Opslag (WKO) of windmolens)

 3. Gebruik tenslotte voor uw resterende energiebehoefte de fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk.

  (door uw energie bijvoorbeeld te vergroenen met Garanties van Oorsprong, CO2-reductie certificaten of andere groenproducten)

EnergieLive adviseert en begeleidt zijn cliënten bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van alle verduurzaming. Bij het gehele traject hierboven, maar uiteraard ook bij specifieke onderdelen ervan.

Een greep uit de services die EnergieLive aanbiedt op het gebied van verduurzaming:

 • De EnergieLive Monitoringsdienst
 • De EnergieLive Energiescan
 • Uitvoering van energiebesparende maatregelen
 • Onderzoek naar duurzame opwekking van uw energie
 • Advies over vergroening van uw energie